Årsberetning Rykkinn hundeklubb 2013

Årsberetning Rykkinn hundeklubb 2013

Styret i Rykkinn hundeklubb har i perioden bestått av

Eva Tønnessen (leder)
Jørn Strøm (nestleder)
Kari Hindrum (styremedlem)
Nina Mosveen (kasserer)
Vara
Ingrid Syversen
Webmaster og ansvar sosial medier fra høsten 2013: Ida Kleive
Treningsblogg: Eva Tønnessen

Styret har i årsmøteperioden avholdt 6 styremøter.

Klubben hadde i 2013 ca. 70 betalende medlemmer, hvorav ca. 20 er aktive utøvere. Rykkinn Hundeklubb har sin hovedaktivitet i agility. Regnskapet for 2013 viser et lite overskudd. Revidert regnskap blir lagt fram på årsmøtet.

Treninger
I sommerhalvåret fram til september har klubben hatt tre treningsdager, mandag for ferskinger, tirsdag og torsdag for konkurranse. Vinteren 2012/2013 har det vært to treninger i uka i ridehallen, Sørkedalen søndag og onsdag. Det samme gjelder vinteren 2013/2014.

Styret jobbet mye i sommerhalvåret med å skaffe et treningssted noe nærmere Rykkinn og ikke minst på et bedre tidspunkt på ukekvelden. Vi lykkes ikke. Det sittende styret anbefaler det nye styret å gå i gang med denne saken som prioritet 1 før neste innesesong, og at man avklarer situasjonen før sommeren. Det er flott å beholde Sørkedalen, men det hadde vært fint å ha et alternativt sted der man kunne komme inn litt før på kvelden. Vi har spurt mange ulike aktører men ikke fått napp noe sted.

Treningsbloggen fungerer i hovedsak som den skal, men det har vært nødvendig med påminner om at utøverne må melde fra når de ikke trener, og at de som kommer for seint til trening ikke har anledning til å trene.

Resultater
Rykkinn hundeklubb har hatt to deltakere på landslagets bruttotropp i 2013, med Aileen Strøm og Nina Mosveen. Nina Mosveen deltok også i Europeen open (EO) og Nordisk mesterskap. PÅ EO var også Aileen Strøm, Hege Svebakken, Elin Holmstad og Beate Harms.

Lag
Lagledere i perioden har vært Ida Kleive/Eva Tønnessen for lag liten, AgilityMiniParty, Bente Nordahl Langsø for mellomlaget, Rykk og napp, og Hege Svebakken for Agility Party Friends (og Agility Party Friends 2 – har bare vært ett lag i 2013). Rapporter fra laglederne blir lagt fram på årsmøtet, og lagt ved som vedlegg til årsberetningen.

Rykkinncup
Det ble ikke avholdt rykkinncup i 2013, men derimot klubbmesterskap i forbindelse med treningshelg på høstparten.

Klubbmestre ble
Liten: Kari Hindrum med Arwen,
Mellom: Nina Mosveen med Mikko
Stor: Aileen Strøm med U.

Valpekurs og konkurranse kurs
Styret har også i 2013 diskutert både valpekurs og konkurransekurs som inntektsgivende aktivitet for klubben, men har valgt det bort. Det er for få helger og for mange av oss som har mange nok helger booket opp som det er.

Styret har diskutert situasjonen foran årets sesong, og kommet fram til at vi er en klubb med mange aktive utøvere som lever aktive liv også ved siden av agility. Det synes vanskelig å finne tid og rom for denne type aktiviteter. For å sikre inntektsgrunnlaget for klubben, må treningsavgiften også i sommerhalvåret bli videreført.

Treningstiltak 2013
Nybegynner og viderekommende ekvipasjer i rykkinn ble tilbudt kurs i Drøbak våren 2013, samt trening med instruktør i august og september.

For konkurransegruppa hadde vi to parallelle kurs med Ann Karin og Anja Mc. Neil våren 2013. Begge grupper har til gode en kurskvelde med nevnte instruktører. Disse to kurskveldene har vi betalt for. Kurset ble sponset med 1000 kroner for alle som bandt seg til å jobbe under Norwegian open. Det var samtlige kursdeltakere som bandt seg til dette. Den samme sponsingen gjaldt videregående kurs i Drøbak.

Vi avholdt treningsmøte tidlig i august og etablerte satsingsgruppe på torsdager, samt mer strukturert trening også på tirsdager. denne fungerte meget bra, inntil det ble for vått i Dumpa i slutten av september. Fra høsten av må man sørge for å komme inn seinest 1. oktober, flere treninger måtte i 2013 avlyses.

Avvikling av nybegynner/viderekommende aktivitet
Det sittende styret har sett med bekymring på at vi har blitt færre i klubben og at nivået generelt har sunket. Noen tiltak er blitt gjennomført i 2013 med midlertidig bedret effekt. Det sittende styret kom til at det ikke hadde kapasitet til også å ta seg av nybegynner/viderekommende trening samtidig som man skulle bruke mye tid og krefter på å løfte konkurransegruppa. Viderek/nybegynner trening ble fullført ut september, men denne gruppen har ikke fått treningstilbud i vinter.

Det blir opp til det nye styret og årsmøte å bestemme den videre retning for klubben.

Rekruttering
Den store utfordring for klubben framover er åpenbart rekruttering. Rykkinn hundeklubb er nede i en bølgedal og man må diskutere om man skal satse videre id en retning det sittende styret har bestemt, legge alle krefter i konkurransegruppe, og gjennom dette tilbudet rekruttere folk fra andre klubber.

En annen vei er å reetablere nybegynner/viderekommende satsing å satse på også rekruttere egne ekvipasjer opp.

Rekrutteringsutfordringen og videre satsing er den viktigste diskusjonen og arbeidet som møter det nye styret.

Web og samling
Også i år har Kjetil Harms sponset klubben med nettnavn og side. Ida Kleive har hatt ansvaret for websiden, og Eva Tønnessen har hatt ansvar for treningsbloggen.

Norwegian Open
Medlemmer av klubben var aktive i å få realisert høstens store arrangement, initiert av utøverne selv, Norwegian open. Vi leide også ut utstyret vårt til arrangementet. I tillegg var Rykkinn hundeklubb medarrangører i 2013, som vi var i 2012. Vi fikk svært mange gode tilbakemeldinger om vår innsats både fra dommere og utøvere. All mulig grunn for alle til å ta med s g rosen. NO fungerte også sammensveisende for klubben. De utøverne som bidro fikk som tidligere nevnt sponset kurs på vårparten med 1000 kroner.

Nevnes må igjen i år våre faste hjelpere fra Østfold med Beate Harms, Yvonne Frøslev og Hilde Rognlien, samt hele familien Bergsbakken. I år stilte også fire stykker fra Drøbak opp for å løse mannskapskabalen, som blir mer og mer utfordrende jo større stevne blir. ansvarlig for årets bemanning var Eva Tønnessen. Mye av kabalen ble lagt allerede på vårparten, og det anbefales sterkt at man sikrer seg mannskap allerede på før sommeren, og at Rykkinns utøvere pålegges to ting: bare stille med en hund og ikke tunnelcup.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s